Skip to main content

Vad är fästingburen hjärninflammation (TBE)?

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en virusinfektionssjukdom som påverkar centrala nervsystemet. 

465 TBE fall rapporterades i Sverige under 2022 Information från FHM.

TBE kan överföras till människor via den smittade fästingens saliv inom några minuter efter att den bitit sig fast. Det finns inte något specifikt läkemedel mot TBE, denna infektionssjukdom kan förebyggas med vaccin.

Utomhusaktiviteter medför ökad risk för kontakt med TBE-smittade fästingar

Infekterade fästingar förekommer vanligtvis i skogar och gräsbevuxna områden i de baltiska staterna, Nord- och Östeuropa, Ryssland och Centraleuropa. Fästingpopulationer har också påträffats i europeiska grönområden som stadsparker.

Referense: Smittsamma Sjukdomar, Folkhalsomydigheten 16.02.2023

Vilka är symtomen?

Tiden från exponering för TBE-virus till de första symtomen varierar typiskt mellan 7 och 14 dagar. I den första fasen av infektionen kan viruset orsaka ospecifika, lindriga symtom:

 • Feber
 • Frossa
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk

Cirka 20–30 % av de smittade upplever därefter en andra fas som kan omfatta neurologiska tillstånd, från lindrig hjärnhinneinflammation till svår hjärninflammation. Den hjärninflammation som utvecklas under den andra fasen kan orsaka förlamning, bestående komplikationer eller dödsfall.

Skillnaden mellan TBE och borrelia

Även om båda sjukdomarna överförs genom fästingbett är TBE en virussjukdom medan borrelia är bakteriell. Det innebär att antibiotika kan förhindra spridning av borreliabakterier, men inte TBE-virus. Å andra sidan går TBE att förebygga med vaccin, till skillnad från borrelia.

Är jag utsatt för risk?

TBE överförs inte vid alla fästingbett. Du löper störst risk att drabbas av sjukdomen om du vistas i områden där det förekommer TBE-smittade fästingar. I Sverige förekommer smittan främst i de södra och mellersta delarna – vanligast i Upplands och Södermanlands skärgårdar och runt Mälaren – men förekommer nu även i västra delen av landet. 

Följande omständigheter medför också ökad risk för kontakt med TBE-smittade fästingar:

Perioden april till november

Utomhusaktiviteter som tex camping, svamp och bärplockning, jakt, trädgårdsarbete

Golf, frisbeegolf, vandring i skog och mark, hundpromenader, mountain biking

Utomhusaktiviteter, spendera tid utomhus i högriskområden – detta gäller även stadsparker

Om du börjar märka av några tecken eller symtom inom en månad efter att du vistats i skogar eller gräsbevuxna områden, även urbana grönområden, bör du rådgöra med en läkare.

Skydda dig mot TBE

Det finns en del praktiska saker du kan göra för att förebygga TBE, men om du planerar att vistas mycket utomhus i områden där TBE-smittade fästingar kan förekomma ger TBE-vaccinet ett pålitligt skydd för dig och dina närmaste.

TBE-vaccinet

TBE är en sjukdom som kan förebyggas med vaccin. 

 • Om du är under 50 år får du tre doser under det första året. 
 • Om du är 50 år eller äldre får du fyra doser under det första året.
 • Dessa tre doser (eller fyra om du är över 50 år) skyddar dig i tre år.
 • Efter tre år kan du få en påfyllnadsdos. 
 • En påfyllnadsdos vart femte år rekommenderas för att bibehålla skyddet.

Svampplockning medför ökad risk för kontakt med TBE-smittade fästingar

Så undviker du fästingbett

 • Bär långbyxor, strumpor och slutna skor när du vandrar, campar eller vistas utomhus i riskområden.
 • Bär ljusa kläder så att du lättare kan upptäcka och borsta bort fästingar.
 • Håll dig till stigar och gångvägar så mycket som möjligt.
 • Applicera fästingavvisande medel.
 • Undvik konsumtion av opastöriserade mejeriprodukter i riskområden.

Hitta Vaccinatör

Golf medför ökad risk för TBE

Så tar du bort en fästing

Det är viktigt att ta bort fästingen så snart som möjligt, även om det inte garanterat förhindrar TBE. TBE kan överföras till människor inom några minuter efter att fästingen bitit sig fast. Därför rekommenderas vaccination som förebyggande åtgärd för personer som är i riskområden.

Om en fästing har satt sig på huden kan du ta bort den på ett säkert sätt genom att följa stegen nedan.

Du behöver en pincett med fin spets eller en särskild fästingborttagare och lite antiseptiskt medel. De flesta apotek säljer sådana artiklar, liksom vissa veterinärmottagningar och djuraffärer.

Step 1

Ta tag i fästingen så nära huden som möjligt med hjälp av pincetten eller fästingborttagaren.

Step 2

Dra långsamt ut fästingen rakt ut och var noga med att inte klämma sönder den.

Step 3

Gör dig av med fästingen när du har dragit ut den.

Step 4

Rengör huden med tvål och vatten och antiseptiskt medel.

Om du börjar känna dig sjuk och upplever tecken eller symtom på TBE inom några veckor efter att du tagit bort fästingen ska du kontakta läkare och berätta om fästingbettet.

Mer information

Läs mer om TBE här: